Napredne storitve

NAPREDNE SVETOVALNE STORITVE ZA PODJETJA

NAPREDNE STORITVE:

  • Uvajanje sprememb je dolgotrajen postopek, ki zajema vse segmente poslovanja; vedno se začne pri direktorjevemu načinu razmišljanja.
  • Coaching za vodje z vodilnimi v podjetju temelji predvsem na celostnem pristopu, tako da nase pogledajo kot na tretjo osebo in s pomočjo objektivizacije lažje identificirajo željo po spremembah. Ne gre za običajen coaching, temveč spremembo v načinu življenja, ki poseže tudi v druge aspekte posameznikovega delovanja, na primer v prehrano in šport.
  • Analiza procesov, kadrov, dokumentov se opravi v prostorih podjetja, pomembni so predsvem intervjuji z zaposlenimi.
  • Vodenje kolegijev, ki temelji na dejstvu, da se spremembe začnejo pri jasnem delegiranju nalog in izboljšani komunikaciji. Kolegij postana osrednja institucija podjetja, razdeljena več stopenj, znotraj katerih se jasno definirajo naloge in odgovornosti. S fokusom na izboljšavi komunikacije uvajamo spremembe, ne da bi jih zaposleni sploh občutili.
  • Profiliranje oziroma izdelava osebnih profilov, ki jih izdelujem iz slik ali razgovorov, pri čemer uporabljam tehnike fizignomije, bioenergije, transakcijske analize in NLP. Profiliranje je namenjeno predvsem zaradi predvidljivosti morebitnih sprememb ali akcij v podjetju s strani ključnih posameznikov.
  • Psihoterapija za zaposlene, ki v podjetju zaposlenim omogoča pogovore o osebnih ali poslovnih težavah.
  • Lobiranje pri državnih in lokalnih institucijah ter reševanje različnih težav z uradnimi organi.
Poslovno Svetovanje 2 uri
Slovenščina | Voucher

Poslovno Svetovanje 2 uri

Imate težave z nadrejenimi, poslovnimi partnerji, delavci? Si želite popolne preobrazbe podjetja in postaviti nove temelje zagotovljenega uspeha? ...